Nguyền Rũ Chi Tử

Nguyền Rũ Chi Tử : Chương 3

 Chương 3 : Thu Khi cẩn thận đem cái hộp chứa hủ cốt phấn bên trong tay áo, thần sắc hắn tự nhiên mà ngồi kế bên án (bàn dài, ở đây chắc bàn dạy học) , cùng đợi Bích Dương đến. Quan nhân ngoài cửa kêu lên : “Bích Dương công tử đến ——… Continue reading Nguyền Rũ Chi Tử : Chương 3