Uncategorized

Thông Báo

Mình sẽ tạm ngưng post Blue khoảng 2 tuần để beta lại toàn bộ mấy phiên ngoại cũ.

Tiến độ của Blue sẽ là 1 chap / tuần.

Vũ Trụ chi Chủ : 2 -3 chap /tuần

sau khi hết blue thì sẽ tiếp tục đại lục công địch.

Song Song sẽ tiếng hành trét ba tê mấy bộ trong nhà

Uncategorized

☆ blue phiên ngoại: không hối hận ( nhị )

  Cam Y, Khổng Thu cùng Mục Dã đều ôm ý niệm đoàn tụ với nhau trong đầu , thời gian ba người đi Paris đều cùng một ngày, hơn nữa cũng để chủ nhân mình dọn vào một biệt thự chung ở Paris của gia tộc. Khổng Thu cùng Mục Dã cũng đoán được… Continue reading ☆ blue phiên ngoại: không hối hận ( nhị )